Ομάδα Φοιτητικής Υποστήριξης

Ευτυχία Αθανασιάδου
Φοιτήτρια 4ου έτους Ιατρικής Ιωαννίνων
Νίνα Αντωνιάδου
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, ΠΜΣ "Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών"
Γεωργία Γκρέπη
Φοιτήτρια 5ου έτους Ιατρικής Ιωαννίνων
Ευαγγελία Δούμκου
Φοιτήτρια 4ου έτους Ιατρικής Ιωαννίνων
Τηλέμαχος Ζαΐμης
Φοιτητής 5ου έτους Ιατρικής Ιωαννίνων
Δήμητρα Ιωάννου
Φοιτήτρια 4ου έτους Τμήματος ΦΠΨ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Φανή Καπουλίτσα
Φοιτήτρια 5ου έτους Ιατρικής Ιωαννίνων