Οργανωτική επιτροπή

Γιάνης Δημολιάτης
Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Ιατρικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Συντονιστής του Συμποσίου
Γκόλφω Μαγγίνη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τομέας Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σταυρούλα Τσινόρεμα
Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τίνα Γκαράνη-Παπαδάτου
Νομικός, Επιστημονική συνεργάτις, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας