Εγγραφές

Δεν υπάρχει επιπλέον κόστος εγγραφής.
Οι σύνεδροι θα καλύψουν τα έξοδά τους.
Ωστόσο απαιτείται να γίνει κανονική εγγραφή ΕΔΩ