Σημαντικές ημερομηνίες

  • 15 Δεκεμβρίου 2016αποστολή Περίληψης

    Οδηγίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ
  • 15 Μαρτίου 2017Αποστολή Προκαταρκτικού κειμένου (ή διαφανειών ως PDF, 6 διαφάνειες ανά σελίδα)

    Οδηγίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ
  • 28-30 Απριλίου 2017Διεξαγωγή Συμποσίου

  • 15 Μαΐου 2017αποστολή Οριστικού κειμένου για τα Πρακτικά

    Οδηγίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ