Βιβλιοθήκη

Εμπλουτίστε τον κατάλογό μας! Διαθέσιμος σε όλους. Δείτε τον ΕΔΩ

Στείλτε μας τα στοιχεία (βιβλιογραφική αναφορά) του βιβλίου σας ή/και του άρθρου σας ή/και της ομιλίας σας.
Στείλτε τα στοιχεία ενός βιβλίου ή άρθρου ή ομιλίας που δεν πρέπει να απουσιάζει από τον κατάλογό μας: serafeim_atmatzidis@yahoo.gr και idimolia@uoi.gr.
Η αποστολή ενός PDF ή συνδέσμου προς PDF θα αυξήσει την αναγνωσιμότητα του κειμένου σας.