Υποβολή εργασιών

 

Τίποτα δεν προμηνύει καλύτερα ένα αποδοτικό Συμπόσιο όσο η καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2017, οι διαφάνειες της παρουσίασης ή μια πρώτη γραφή του πλήρους κειμένου θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να σταλούν στην οργανωτική επιτροπή, η οποία θα τα κοινοποιήσει σε όλους το αργότερο ενάμιση μήνα πριν το Συμπόσιο. Ώστε όλοι να έρθουν προετοιμασμένοι. Στο ίδιο το Συμπόσιο οι ομιλίες θα είναι επικεντρωμένες στην ουσία, διάρκειας όχι μικρότερης από την αναγκαία όχι μεγαλύτερης από την επαρκή. Ίσο βάρος, αν όχι μεγαλύτερο, θα δοθεί στη συζήτηση. Στα Πρακτικά οι εργασίες θα είναι πλήρεις (σύμφωνα με τις οδηγίες) και θα επιδιωχθεί η καλύτερη δυνατή έκδοσή τους.