Εκδήλωσαν ενδιαφέρον

Ονόματα (αλφαβητικά) που μέχρι στιγμής (1-1-2017) έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο Συμπόσιο, και βέβαιος (μαύρα ψηφία) ή καταρχήν (άσπρα) τίτλος ομιλίας τους.

Ο κατάλογος δεν δεσμεύει την επιστημονική και οργανωτική επιτροπή του Συμποσίου. Όλες οι περιλήψεις, όταν κατατεθούν (καταληκτική προθεσμία 15-1-2017), θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή και όσες εγκριθούν θα ανακοινωθούν στο πρόγραμμα του Συμποσίου.

Γιάνης Δημολιάτης, Συντονιστής του Συμποσίου.