Θεματικοί άξονες

 • Πότε πρέπει να πεθαίνουμε;
 • Πώς θα διασφαλιστεί ότι θα πεθαίνουμε όταν πρέπει;
 • Τι συμβαίνει όταν δεν πεθαίνουμε όταν πρέπει; (σε επίπεδο κυτταρικό [προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος], ατομικό, οικογενειακό, κοινωνικό, οικουμενικό)
 • Πού και Πώς πρέπει να πεθαίνουμε; Δίπλα σε ποιους;
 • Ανατομία και φυσιολογία του θανάτου
 • Παθολογική ανατομία και παθοφυσιολογία του θανάτου
 • Σχάση του ενιαίου θανάτου (εγκεφαλικός, σωματικός, βιολογικός· ψυχικός, πνευματικός, διανοητικός· νομικός, κοινωνικός, πολιτικός, οικονομικός, ηθικός)
 • Οικονομική / Κοινωνική / Νομική / Ηθική διάσταση του θανάτου
 • Θάνατος του όντος και θάνατος του είδους
 • Ο θάνατος στη Φύση (από τους γαλαξίες ως τη βιόσφαιρα)
 • ...